دانشگاه آزاد واحد ساری نبود ما رفتیما

¦

خوب ما هم که واسه کارشناسیه ناپیوسته امتحان داده بودیم قبول شدیم
دانشگاه آزاد واحد ساری
هم خوشحالم هم ناراحت
فکرشو بکن با کلی خرج و مخارج و دردسر های مخصوص خودش
اصلا نمی دونم چرا می خوام برم دانشگاه واقعیتش دارم حماقت می کنم؟ که چی؟ لیسانس بگیرم تا مثلا یه جایی استخدام بشم؟ اصلا دوست ندارم وارد شبکه پر پیچ و خم دولت بشم
اما هنوز هم این اعتماد به نفسو ندارم که از ادامه تحصیل دست بکشم از این تحصیلی که هیچی بارت نمی کنه فقط می تونه برات هزینه
داشته باشه
کاش می شد به جا هدر دادن عمرم تو این دانشگاه تو این دو سال می رفتم چنتا زبان برنامه نویسی رو فول می شدم ومی تونستم شبکه یاد بگیرم تا بتونم به صورت خصوصی ادامه بدم اما نمیشه نمی دونم چرا؟