طلاق خوبه یا بده؟

¦

یه سوال
می گم یه متاهل (چه زن چه مرد ) در عین متاهل بودن با یکی دیگه رابطه پنهانی داشته باشه و دوسش داشته باشه به این کارش به صورت پنهانی ادامه بده خوبه یا اینکه از همسرش طلاق بگیره و با اونی که دوستش داره ازدواج کنه؟
همش فکر میکنم از این روابط پنهانی تو ایران زیاد شده و بیشترش هم از روی بوالهوسی و خیلیشم از جانب مردان
همش فکر می کنم طلاق تو زیادی طلاق تو غرب بیشتر به خاطر اینه که نمی خوان وقتی تعهد همسری رو دارن با دیگری همسرداری کنن و اگر به چنین مسئله ای دچار شوند طلاق می گیرن تا از تعهد آزاد شوند و با دیگری که دوستش دارن ازدواج کنن
**********************
یکی بگه تصوراتم درسته یا نه؟

, پایان استقلال ...

¦

و بالاخره استقلال تسلیم شد و در آخرین دقایق مبارزات خودش دست های خودش به نشانه تسلیم بالا برد
در روزی که صمد نوازی نا آماده رو منصوریان رو به زمین آورد تا تیر خلاصی رو بر بدن استقلال فرودبیاورد اگه بخواهیم واقیت رو قبول کنیم قهرمانی حق استقلال نبود و بالاخره هم صمدآقا نتونست استقلالو قرمان کنه

امید

¦

Most people give up just when they're about to achieve success. They quit on the one yard line. They give up at the last minute of the game, one foot from a winning touchdown.-- بیشتر آدم ها زمانی نا امید میشن که چیزی به موفقیتشون نمونده..در یک قدمی پیروزی دست از تلاش بر می دارند...آنها در دقیقه آخر تمامی امید خود را از دست میدهند..یک قدم مانده به خط پایان و پیروزی ...