, پایان استقلال ...

¦

و بالاخره استقلال تسلیم شد و در آخرین دقایق مبارزات خودش دست های خودش به نشانه تسلیم بالا برد
در روزی که صمد نوازی نا آماده رو منصوریان رو به زمین آورد تا تیر خلاصی رو بر بدن استقلال فرودبیاورد اگه بخواهیم واقیت رو قبول کنیم قهرمانی حق استقلال نبود و بالاخره هم صمدآقا نتونست استقلالو قرمان کنه

0 comments: