85 -->86

¦

سال 85 هم در حال خاموشیست و 86 داد می آید امیوارم سالی پر از موفقیت برای تمامی مردمان جهان باشد
سال نو بر همگی مبارک
*************************
گاهی مسیر جاده به بن بست می رود
گاهی تمام حادثه از دست می رود
گاهی همان کسی که دم از عقل می زند
در راه هوشیاری خود مست می رود
گاهی غریبه ای که به سختی به دل نشست
وقتی که قلب خون شده بشکست می رود
اول اگر چه با سخن از عشق آمده
آخر خلاف آنچه که گفته است می رود
وای از غرور تازه به دوران رسیده ای
وقتی میان طایفه ای پست می رود
هرچند مزحک هست و پر از خنده های تلخ
بر ما هر آنچه لایقمان هست می رود
گاهی کسی نشسته که غوغا به پا کند
وقتی غبار معرکه بنشست می رود
اینجا یکی برای خودش حکم می دهد
آن دیگری همیشه به پیوست می رود
این لحظه ها که قیمت قد کمان ماست
تیری است بی نشانه که از شست می رود
بی راهه ها به مقصد خود ساده می رسند
اما مسیر جاده به بن بست می رسد

300

¦

بیایید اینگونه اعتراضمان را به 300 اعلام داریم
http://300themovie.info
**********
اطلاعات بیشتر

زندگی زیباست

¦

زندگي چيزيست تلخ و نامطبوع اما زيباسازي آن کاريست نه چندان دشوار

براي ايجاد اين دگرگوني کافي نيست که مثلا 200 روبل در لاتاري ببري يا به اخذ نشان ((عقاب سفيد )) نايل آيي و يا با زيبا رويي دلفريب ازدواج کني يا به عنوان انساني خوش قلب شهره دهر شوي .

براي اينکه مدام احساس خوشبختي کني بايد:

اولا از انچه داري راضي و خوشنود باشي ، ثانيا اين انديشه که ((ممکن بود بدتر از اين شود)) احساس خرسندي کني و اين کار دشواري نيست :
وقتي قوطي کبريت در جيبت آتش مي گيرد ، از اينکه جيب تو پر از انبار باروت نبود خوش باش رو خدا رو شکر کن

وقتي عده اي از اقوام فقير بيچاره ات به ويلاي ييلاقيت مي آيند ، رنگ رخسارت را نباز ، بلکه شادماني بر آر که جاي شکرش باقيست که اقوام امده اند ، نه پليس ...

و خدا رو شکر کن که نه خوک هستي ، نه زاغ ، نه خرس کولی هاي دوره گرد

پايکوبي کن که نه شل هستي ، نه کور هستي . نه کر ، نه لال هستي و نه مبتلا به وبا

هلهله کن که در اين لحظه روي نيمکت متهمان ننشسته اي و يا روياروي طلب کار نايستاده اي

اگر در محل نه چندان پرت سکونت داري از اين انديشه که ممکن بود محل سکونتت پرت تر و دور افتاده تر از اين باشد شادمان باش

اگر با ترکه توس به جانت افتاده اند هلهله کن که خوشا به حالم که با گزنه به جانم نيفتاده ا ند

اگر زنت به تو خيانت ميکند ، دل به دين خوش دار که به تو خيانت مي کند ، نه به مام ميهن.

***************

داشتم جلد 2 مجموعه آثار چخوف رو می خوندم اینمطلبش قشنگ بودم می زارمش اینجا