والنتاین

¦

سلام
روز ولنتاین رو به تمامی عشاق تبریک می گم
امیدوارم عشقشون پایدار بمونه
این یه سایت برای کادوی والنتاین


از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری گه در این گنبد دوار بماند
*****************
این قالب رو تازه گذاشتم یه کمی کار می بره تا کامل بشه بزودی کاملترش میکنم

0 comments: