لينكهاي پراكنده

¦

به قول يكي از دوستان قرار نيست هميشه مطلب رو بنويسيم مي تونيم مطالب دوستانو به اشتراك بزاريم

روز خبرنگاره حنيف مزروعي از روزش گفته
و هنوزم داستان پرشين بلاگ ادامه داره +(مگه مي شه در عصر تكنولوژي ميليونها كاربر رو فريبم داد؟!!!) و پرهام تو وبلاگش با گوشه هايي از فريب رو رو مي كنه
غولي به نام گوگل و بازدهي كار كارمندانش
من هنوزم از توقيف شرق ناراحتم و به قول اين دوستمون دست هايي در كارند پس چرا اينا توقيف نمي شن؟
خوب واسه اخر كار اينم يه عكس جالب

0 comments: