تابستان و شروعی دیگر

¦

خوب 8 تیر امتحاناتم تموم شده البته به خیر و خوشی


دیشبم که تیم محبوبم اسپانیا بالاخره طلسم شکنی کرده و قهرمان شد گرچه دیوید ویلا نبود اما واقعا حقشون بود که ببرند ، آلمانو هیچ وقت نمی شه دست کم گرفت ، واقعا تیم همیشه قوی هستش اما کسی نمی تونه قدرت ماتادورها رو ندیده بگیره مخصوصا با کاسیاس و ویلا

واسه تابستانم اگه خدا بخواد یه پروژه طراحی وب سایت رو که خیلی وقته تو فکرشم می خوام شروع کنم ، تدریس تو اموزشگاه رو هم دارم
اگه بتونم و اراده یاری کنه واسه ارشد باید شروع کنم , کلاس زبان ، و کلی کارای دیگه
البته اگه بشهاما آنچه پیش از وداع ناگفته ماند این بود:
آرزو دارم کسی را بیابی که آنچنانکه دوست ات داشتم دوست ات بدارد ...

0 comments: