پرتقال کوکی

¦

بالاخره بعد از چندین ماه به خاطر داشتن فیلم پرتقال کوکی
کار مارو ازمون گرفتن
اونا با مضمون فیلم چی کار دارن ...
در کل می تونم بگم خلافی مرتکب شدیم و اخراج

0 comments: