مرثیه ای برای همیشه

¦

دیشب که تو سایت دودردو می کشتم خبر دار شدم که باز هم مثل همیشه و برای همیشه تو فرودگاه مشهد یه توپولوف سقوط کرده امروزم که داشتم روزنامه شرق رو می خوندم تو صفحه اولش این خبر رو آورده بود بی اختیار اشک از چشمانم جاری شد
آخه تا کی باید به خاطر سو مدیریت به خاطر دشمنی با دیگران و و و هواپیماهای دست دوم بگیریم و همش مرگ
به جای انرژی هسته ای بیایین هواپیمای درست و حسابی بگیرین
به جان این مردم بی گناه ایرانی ارزش قائل بشین
این بعضی از لینکای مربوط به این خبر
روزها تسلیت گفته - آونگ خاطره های ما هم خاطره های تعریف کرده از این ماجراها- پیک صبا هم قشنگ آورده - نسل نو هم به برگ تشبیهش کرده

0 comments: