شرق توقیف شد

¦

دیروز که رفتم روزنامه بخرم دیدم شرق توقیف شده
شرق تنها روزنامه ای بود که تقریبا هر روز می خوندمش روزنامه ای جامع و با اخبار و تحلیلهای فوق العاده که دیگر به محاق پیوست
تنها مطالعه ای که داشتیم همین شرق بود که رحمت ایزدی پیوند دادند کلی حرص خودم اما وقتی تو این مملکتی باید مراعات 1000.. چیز و کس را باید کرد . تا توقیف نشی
چندین ساله که هر چی ما شروع کردیم واسه خوندنش توقیف شده از سلام شروع شده و ایران جوان و دوران تعطیلی فله های و این هم از شرق
حالا باید اعتماد ملی (اشتراک بابام)رو بخونم بد نیست اما شرق نمی شه
کاشکی همه مثل قالیباف (شهردار تهران)می شدند که گذاشت روزنامه ها در مورد شهرداری هر چی خواستند بنویسند تا آزادی اطلاعات باعث شه جلوی هزاران تخلف گرفته شه مسئولین همیشه بدونند که چشمانی دارند اونارو می پایند و این مانع فساد می تونه بشه
می گن مطبوعات از ارکان دموکراسیه البته اگه بزارن

0 comments: