برندگان اسکار 2007 مشخص شدند

¦

بالاخره برندگان اسکار مشخص شدند به لسیت زیر
بهترین کارگردان بالاخره به مارتین اسکورسیزی رسید

بهترین فیلم The Departedبهترین بازیگر نقش اول: فارست ویتاکر


بهترین بازیگر مکمل مرد: الن ارکین


بهترین بازیگر زن:هلن میرن


بهترین بازیگر مکمل زن: جنیفر هادسون


بهترین فیلم نامه :Little Miss Sunshine
بهترین فیلم خارجی:Leben der Anderen

اطلاعات بیشتر در اینجا و اینجا

0 comments: