تولدم مبارک

¦

می آیی
با خواهش این و آن
در پوشش آرزوهای دیگران
می روی با هزار آرزوی گران
برای خود
نه برای دیگران
************************
امروز روز تولدمه
جالبه ادم نمی دونه تو تولدش چی بنویسه
یه سال داره به تجریباتمون اضافه می شه اما به قول اطرافیان دارم پیر می شم نمی خوام زن بگیرم؟
بلا به دور زن چیه بابا

1 comments:

Armen

تولدت مبارک رحیم جان :)
آرمن