معرفی خودم

¦

راستی من یادم رفته بود خودمو معرفی کنم
خوب رشته ام کامپیوتره
اغلب تو نتم - همیشه دوست داشتم بنویسم و لی هر وقت که خواسم نتونستم اما این دفه رو تصمیم کرفتم بنویسم حالا هر چی که باشه
اما دارم تمرین می کنم خدا کنه بهتر بشه
یه کافینت دارم البته تو اون اغلب داداش کوچیکم می شینه خودمم مثلا یه جایی شاغلم
دیگه دیگه میمیرم واسه بحث اغلب اجتماعی باشه هاحالا هر چی که باشه
دوست دارم از وقعیتها بنویشم هر چی که باشه
مثلا الان چند وقتیکه دارم رو این موضوع فکر می کنم که::آیا سکس می تونه جزئی از عشق باشه(حالا به عشق والا کاری ندارم همینایی که ما باهاشون مواجهیم
چرا که هر کی رو که می بینم به دنبال سکس با دوستش یا عشقشه هیچ وقت نگفته دنبال چیز دیگری نبوده یا که غالب حرفاش در این مورد بوده

0 comments: