سوء تفاهم

¦

یه مطلبی می خوام در مورد سوء تفاهم بنویسم اما نمی دونم از کجا شروع کنم
حتما واسه شما هم در طول زندگیتون پیش اومده که با دوستتون یا فامیل و یا هر کس دیگری میونتون بهم خورده باشه و هر دو نیز خودتونو بی تقصیر بدونین و کلی هم مدعی ...
اینکه ماها چرا وقتی از حرکتی یا سخنی می رنجیم بهترین راه را قهر کردن می دونیم و دیگه نه من نه تو قهر قهر تا قیامت
چرا هیچ وقت یاد نگرفتیم که با هم سر موضوعات مورد اختلافمون با هم بشینیم و حرفمونو منطقی بیان کنیم و سوءتفاهماتو برطرف کنیم و سر موضوعات بی ارزش شاید دوستی چندین ساله مونو بهم می زنیم
چندین مورد واسه خود منم پیش اومده می تونستیم با هم در موضوع مورد اختلاف حرف بزنیم و اگر ما مقصریم جبران کنیم و اگر دیگری مقصر بود به او حق دفاع کردن بدیم
خیلی وقتا پیش اومده که نتونستیم راحت حرفمونو به طرف بگیم واسه همین هم کینه دیگری رو به دل می گیریم و خیلی جاها بدگوییشم می کنیم در صورتی که خیلی راحت می تونستیم با حرف زدن (به قول دوستم با گفتمان) اینگونه کدورتها رو برطرف کنیم خیلی جاها می تونیم به راحتی به طرف بگیم که من از این حرکت یا حرف شما رنجیدم چرا این کارو با من کردین تا به طرف مقابلمون هم حق دفاع کردن داده باشیم

0 comments: