تصور کن

¦

از البوم جدید سیاوش قمیشی متن آهنگ تصور کن رو براتون می زارم من که حال کردم امیدوارم شما هم لذت ببرید
می تونید برای دانلودش هم به این سایت مراجعه کنید

تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته
جهانی که هرانسانی تو اون خوشبخته خوشبخته
جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست

جواب هم صدایی ها
پلیس ضد شورش نیست
نه بمب هستهای داره
نه بمب افکن نه خمپاره

دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمی زاره
همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن
تو روزنامه نمی خونی
نهنگا خود کشی کردن

جهانی رو تصور کن
بدون نفرت و باروت
بدون ظلم خودکامه
بدون وحشت و تابوت

جهانی را تصور کن پر از لبخند و آزادی
لبالب از گلو بوسه
پر از تکرار آبادی

تصور کن اگه حتی تصورکردنش جرمه
اگه با بردنه اسمش گلو پر می شه از سرفه

تصور کن جهانی رو که توش زندان یه افسانست
تمام جنگای دنیا شدن مشمول اتش بس

کسی آوای عالم نیست
برابر با همن مردم
دیگه سهم هر انسانه
تنه هر دونه گندم
بدون مرز و محدوده
وطن یعنی همه دنیا
تصور کن تو می تونی
بشی تعبیر این رویا

0 comments: