پته کسی رو رو آب ریختن

¦

کسی می دونه پته کسی رو رو آب ریختن یعنی چی؟
امروز صبح که شبکه دو برنامه صبحگاهی مردم ایران سلام رو پخش می کرد با یه خانم پته دوز مصاحبه می کرد و راجعه به معنی پته کسی رو رو آب ریختن سوال کرد که گفت: یعنی تقلب کسی رو بر ملا کردن
در زمانای قدیم برای اینکه بدونن پته کسی مرغوبه و از نخها و رنگهای مرغوب استفاده کرده یا نه پته طرف رو رو آب میا نداختن اگه که رنگ می داد معلوم بود که جنسش تقلبیه و اینگونه شده که جزو ضرب المثلهای ایرانی در آمده
**********
این از ادبیات
به جای واژه غلط علاقمند واژه درست علاقه مند رو بنویسیم

0 comments: