شب یلدا تون پر نور

¦

حکایت جالبیست که فراموش شدگان فراموش کنندگان را هرگز فراموش نمی کنند

امیدوارم شب یلدای پرنوری داشته باشید و هندونه هاتون قرمز و ارزون باشه

0 comments: