اعدام صدام+ عید قربان

¦

امروز هم صدام اعدام شد وقتی فکرشو می کنم میبینم این دنیا به هیچکی وفا نداره یه زمانی با اون ابهت چه کارها که نکرد چه جنایت ها و حالا که مرد و هزاران نفرین در پشتش
ادم می تونه خیلی درسا بگیره
می تونین از اینجا فیلم اعدامشو ببینین
**********************
راستی فرا رسیدن عید قربان و همزمانی اونو با کریسمس رو به همه تبریک می گم

0 comments: