جفای خوب بودن

¦

جالبه ادم یه وقت های به خوب بودن معروف می شه و ملت انتظار دارن اون طرف همیشه خوب بمونه یعنی هیچ وقت حرف بد نزنه ، هیچ وقت عصبی نشه،  هر چی بدی کنن عکس العملی نشون نده و ....
**********
*پی نوشت: عزیزم شاید من ادم خوبی باشم اما ادم خری نیستم

*دیروز دوستم می گفت پیش استادم بودم واسه مشاوره پایان نامه یه دانشجویی اومده هی از استادش تشکر می کره که استاد شما بهترین بودی استاد شما عالی ترین بودی و استادم با متانت جواب محبت می داد ، بعد اینکه دانشجو رفته استاد به دوست گفته اکه هه چه قده این پسره لوسه برو گمشو دیگه


0 comments: