پایان آرزوها

¦

بازی 1-1 در جریانه و ما هم حالا داریم با رای خوب ایران به برد هم امیدوار میشم
دقایق 70 کعبی از نیمه زیمیه یه پاس به عقب(اونم به کی؟ به هم باشگاهیش و کسی که شاید بیشتر از سایرین با او هم بازی بوده ) تو همین لحظه فریاد من بلند می شه که مگه تو نمی دونی میرزاپور تو ضربه به پا ضعف داره که ناگهان همون چیزی که می ترسیدم اتفاق می افته و یه شوف ضعیف مهاجم حریف یه هد می زنه به رحمان رضایی می رسه که اونم مثلث اشتباهو تکمیل می کنه و گل
و دیگر هیچ

من نه از بازی مکزیک می ترسیدم و نه از جادوگراش من فقط از یار دوازدهم حریف یعنی میرزاپور می ترسیدم و ...
واقعا که این برانکو پرا اینو انتخاب کرده من نمی دونم بازیکنی که در طول فصل در هر بازی نگه هر چند بازی یه اشتباه فاحش داشت تو جام باشگاههای آسیا هم بهمچنین واقعا برانکو به چیه این یارو دل خوش کرده من نمی دونم

0 comments: