زندگی

¦

داشتم یه برنامه تلویزیونی نگاه می کردم یکی از بازیگرانش گفت:
من نمی دونم از زندگی چی می خوام اما اینو می دونم که چه چیزهایی نمی خوام
خیلی خوشم اومد
********************************************
جام جهانی شروع شده فردا هم که بازی ایران مکزیک امیدوارم ایران بتونه برنده بشه
************************************************
آدما تو زندگیشون افکار ایده و چارچوبهای فکری برای خودشون تعیین می کنند (شایدم به خاطر فرهنگی که دارند یا بخاطر معاشرت با افراد گوناگون این چارچوب نا خواسته تو زندگی و مراودات زندگی بوجود آمده)
من هم از این قاعده مسثقنی نبودم و سعی کردم در معاشرت ها و روابطم بیشتر با افرادی که از نظر فکری با خودم شبیه بودن رابطه داشته باشم و اینه در روابطم همیشه خواستم صادق باشم و رازدار ... البته ممکنه آدم در این راهی که داره گهگاهی هم به بی راهه کشیده بشه اما در کل مهم اعتقادیه که به راهش می تونه داتشته باشه و اعتماد به راهش
چند شب پیش دوستی می گفت: آدم دوستای خوبو هیچ وقت فراموش نمی کنه
هر آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند
****************************************************
یه چندتا مطلب در مورد دوستی و .... دارم که به وقتش اینجا می زارم

0 comments: